Personlig/Medicinsk träning

Personlig/Medicinsk träning

Inför ditt första besök för du svara på ett par nulägesfrågor kring din hälsa och vad du har för förväntningar på dina träningstillfällen.  Du kommer få ett träningsprogram och en träningsplan individuellt utformat utifrån dig och dina unika förutsättningar. Du bestämmer själv hur ofta du vill att vi ska ses. En del tränar med sin tränare varje vecka, andra mer sällan.

 

En medicinsk tränare har kompetens inom vilken träning som ska bedrivas för personer med olika diagnoser såsom stressrelaterade sjukdomar, åldersrelaterade sjukdomar, rörelseinskränkningar i rörelseapparaten, hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar (diabetes typ II, övervikt/fetma och metabolt syndrom). Vi vägleder dig i hur du ska träna, vad du ska och varför du ska träna utifrån den diagnos du har.

Sjukvårdens ansvar tar slut långt innan individen har fått tillräckligt med kunskap och support för att själv fortsätta att må så bra som möjligt. UpsideDown är även aktör för FaR®. FaR® står för fysisk aktivitet på recept och innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och behov. Du kan få utskrivet fysisk aktivitet på recept på din vårdcentral, av din läkare eller fysioterapeut.