Complete Movement®

Complete Movement®        

Complete Movement® (UpsideDowns egna svenskregistrerade varumärke) är en kombinationsträning där du tränar styrka, uthållighet, rörlighet och stabilitet. Vi tränar utomhus större delen utav året. När vi tränar utomhus är ytan som vi står på ojämn och ger oss fantastisk funktionell aspekt i träningen. Det asymmetriska gör att kroppen utmanas i sin stabilisering och kontroll. Passet bygger på enkla och atletiska rörelser i kroppens tre rörelseplan och passar alla, oavsett träningsstatus och ålder.

 

                           

 

Onsdagar kl. 11.45-12.30, vecka 2 - 6, digital klass via Zoom.

Torsdagar kl. 18.45-19.45, vecka 2 - 6, digital klass via Zoom.

 

Vecka 9 planerar via att starta utomhusträningen igen.

 

För information och anmälan mejla: me@upsidedown.se