Medicinsk Träning

Personlig Träning 

Vid personlig träning utgår vi från din kropps unika möjligheter och resurser. Ett individuellt anpassat träningsprogram och träningsplanering utformas och du får kontinuerlig vägledning för att att uppnå dina uppsatta mål. Vi kommer utmana dig i att kontinuerligt utforska kroppens möjlighet till att utveckla kraft och rörelse. 

 

Inför personlig träning får du svara på en del nulägesfrågor kring din hälsa. Vid första besöket görs sedan en screening av din förmåga att utveckla stabilitet, kraft och balans i kroppens tre olika rörelseplan.

 

Du väljer själv hur ofta du vill träna med din personliga tränare. En del kunder tränar med personlig tränare varje vecka andra mer sällan.

 

 

 

 

                                            

Personlig Träning:

För information och bokning mejla: me@upsidedown.se