Personlig träning

Personlig Träning 

Du guidas och får vägledning utifrån dina individuella mål och förväntningar. Kroppen är unik, lyssna och lär känna den. Vid personlig träning tränar du på att få tillgång till din kropps resurser och möjligheter. Vi behöver utmana kroppen för att utveckla den.

Inför personlig träning får du svara på en del nulägesfrågor kring din hälsa. Vid första besöket görs sedan en funktionsanalys/screening av din förmåga att utveckla stabilitet, kraft och balans i kroppens tre olika rörelseplan.

Utifrån dina mål och förväntningar utformas sedan ett individuellt träningsprogram och träningsplanering. Du blir coachad mot uppsatta mål och du väljer själv hur ofta du vill träna med din personliga tränare. En del kunder tränar med personlig tränare varje vecka andra mer sällan.

                                            

Personlig Träning:

För information och bokning mejla: me@upsidedown.se