Personlig träning

PERSONLIG TRÄNING (specialist inom medicinsk träning)

Personlig träning i UpsideDowns studio i Södra Sandby, på din arbetsplats eller i din hemmiljö.

Målsättningen är att du ska få tillgång till hela dins kropps kapacitet gällande balans, stabilitet, rörlighet, uthållighet och styrka. 

 

Inför personlig träning hos UpsideDown får du svara på en del nulägesfrågor kring din hälsa. Vid första besöket görs sedan en noggrann screening av din rörlighet och din förmåga att utveckla stabilitet, kraft och balans i kroppens tre olika rörelseplan. Inriktningen på just din screening styrs till viss del av dina mål med personlig träning.

Utifrån resultaten på screeningen och dina mål utformas ett individuellt träningsprogram och träningsplanering. Du blir coachad mot uppsatta mål och du väljer själv hur ofta du vill träna med din personliga tränare. En del klienter tränar med personlig tränare varje vecka andra mer sällan. Utvärdering görs kontinuerligt. 

 

UpsideDown har en bred kompetens hur du kan ges möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå din hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Medicinsk träning är en måldefinierad fysisk aktivitet där målet är att motverka/förebygga sjukdomar och ohälsa hos individer som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa upplever en begränsning eller befinner sig i riskzonen för att drabbas av en sjukdom. Det finns idag tydliga riktlinjer och forskning som visar hur träning kan hjälpa mot stressrelaterad ohälsa, övervikt, diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdom, skador i rörelseapparaten och åldersrelaterade sjukdomar. UpsideDown är aktör för FaR® (fysisk aktivitet på recept).

 

 

 

För information och bokning mejla: me@upsidedown.se