Mama Move

Träning under och efter graviditet/förlossning

Idag vet vi, på basis av vetenskapliga studier, att fysisk aktivitet under graviditeten är bra och kan tillsammans med andra livsstilsförändringar förebygga och behandla vissa graviditetskomplikationer. Ur ett folkhälsoperspektiv är en av fördelarna av att träna regelbundet under graviditeten, att vi ofta är benägna att fortsätta med någon form av fysisk aktivitet även efter barnafödandet. UpsideDown erbjuder individuell träningsrådgivning under och efter graviditeten.

UpsideDown erbjuder även träningskurser efter graviditet och förlossning, Mama Move och Mama Move On. Träningen sker i små grupper (max sex deltagare), för att du ska kunna få individuella råd samtidigt som du får fördelarna med att vara i en grupp. Barn är alltid välkomna vid dessa träningstillfällen.

Mama Move 

Träningen vänder sig till dig som nyligen varit gravid. Vi inleder kursen med att samtala om de frågor gruppen har om träning efter graviditet och förlossning. Vi reder också ut en del sanningar och myter som finns inom området. Du tränar utifrån dina förutsättningar. Vi ökar successivt belastningen, i syfte att utmana och utveckla kroppens förmåga att hantera kraft.

Planeras att starta igen vecka 9.

Individuell träningsrådgivning ges som tidigare.

             

Mama Move On

Vänder sig till deltagit i Mama Move eller haft individuell träningsrådgivning. Vi utmanar både vår styrka, stabilitet och uthållighet. Vi behöver utmana kroppen för att utveckla den. Träningen är anpassad så du kan gå i fortsättningsgruppen vid mer än ett tillfälle. Många ser det som en fördel att träna dagtid tillsammans med sitt barn.

Planeras att starta vecka 9.

Individuell träningsrådgivning ges som tidigare.

För information och anmälan mejla: me@upsidedown.se.