Medicinsk Träning

Medicinsk Träning

UpsideDown har en bred kompetens om hur du kan ges möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå din hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Medicinsk träning är en måldefinierad fysisk aktivitet där målet är att motverka/förebygga sjukdomar och ohälsa hos individer som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa upplever en begränsning eller befinner sig i riskzonen för att drabbas av en sjukdom. Det finns idag tydliga riktlinjer och forskning som visar hur träning kan hjälpa mot stressrelaterad ohälsa, övervikt, diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdom, skador i rörelseapparaten och åldersrelaterade sjukdomar. UpsideDown är aktör för FaR®.

FaR® står för fysisk aktivitet på recept och innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och behov. Du kan få utskrivet fysisk aktivitet på recept på din vårdcentral, av din läkare eller fysioterapeut.

 

För information och bokning mejla: me@upsidedown.se