Medicinsk Träning

Medicinsk Träning

Träning är medicin!

En medicinsk tränare har kompetens inom vilken träning som ska bedrivas för personer med olika diagnoser såsom stressrelaterade sjukdomar, åldersrelaterade sjukdomar, rörelseinskränkningar i rörelseapparaten, hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar (diabetes typ II, övervikt/fetma och metabolt syndrom). Vi coachar och vägleder dig i hur du ska träna, vad du ska och varför du ska träna utifrån den diagnos du har.

Sjukvårdens ansvar tar slut långt innan individen har fått tillräckligt med kunskap och support för att själv fortsätta att må så bra som möjligt. En medicinsk tränare är bryggan mellan sjukvården och personens förmåga till att driva sin egen träning.

UpsideDown är aktör för FaR®. FaR® står för fysisk aktivitet på recept och innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och behov. Du kan få utskrivet fysisk aktivitet på recept på din vårdcentral, av din läkare eller fysioterapeut.

 

För information och bokning mejla: me@upsidedown.se