FaR®- fysisk aktivitet på recept

Rätt sorts träning kan förebygga sjukdomar

Du kan vända dig till UpsideDown med ditt recept. UpsideDown är godkänd som friskvårdsaktör dvs är ett företag som står för “läkemedlet” fysisk aktivitet. Träning kan vara medicin.

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept bla på sin vårdcentral.

Rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. I samråd med läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast kan motion fungera som en medicin som både förebygger och behandlar sjukdomar. Rörelse kan komplettera eller i vissa fall till och med ersätta läkemedel. Ibland är det den bästa medicinen. Aktiviteten blir en del av behandlingen.

 

recept

 

 

 

Läs mer på www.farskane.se