Nyhetsarkivet

Okategoriserade

Okategoriserade

Att förena teori och praktik!

Denna veckan har jag förmånen att få träffa Emilia, UpsideDowns nya tränare. Vi går igenom de olika utbildningsdelarna i Complete Movement®. Många av de teoretiska delarna är gjorda, nu förenar vi teori med praktik. Emilia kommer ha egna klasser from vecka 45. Keep up the good work Emilia!

LÄS MER
Okategoriserade

Hållbara Motivation!

HÅLLBAR MOTIVATION. Självbestämmande Kompetens Tillhörighet
Vilka psykologiska faktorer påverkar oss och bidrar till en hållbar motivation? Det skulle kunna förklaras med självbestämmande motivationsteorin, en teori som också främjar psykologiskt välbefinnande. Teorin utgår från att vi har tre grundläggande psykologiska behov: självbestämmande, kompetens och tillhörighet. Självbestämmande - du gör själv aktiva val, kompetens - du upplever att du är bra på det du gör, utifrån dina unika förutsättningar och tillhörighet – du upplever gemenskap och tillhörighet. Att tillgodose dessa tre grundläggande behov, har en starkt bidragande orsak till att vi motiveras att utföra ett visst beteende som tex att träna/idrotta. Att välja miljöer som är stöttande, självbestämmande och har uppgiftsorienterat motivationsklimat visar sig ha många fördelar: vi upplever högre grad av tillfredställelse, högre grad av självkänsla och en ökad upplevelse av positiva känslor. Detta visar sig i sin tur vara kopplat till högre grad av inre motivation, fysiskt välmående och glädje. Bild från Idre fjällmaraton.
LÄS MER
Okategoriserade

Vilken kväll!

Kristina Andersson drog fullt hus igår! En föreläsning om Hälsosamma kostvanor - från fakta till handling. Kristina har en förmåga ett på ett enkelt och lätt tillgängligt sätt förmedla sina kunskaper inom ämnet. Varmt tack till er alla som kom.  
LÄS MER