Företagsfriskvård – avtal med försäkringskassan

Företagsfriskvård – avtal med försäkringskassan

UpsideDown samarbetar med Mapro AB, som har avtal med försäkringskassan och godkänd för företagsfriskvård.

Kompetenser att tillgå: Leg. Läkare, Leg. Sjuksköterska/Hälsoinformatör, Lic. Medicinsk Tränare, Fysioterapeut/Ergonom och Socionom.