Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna

3 januari, 2020
Blogg

Hållbara Motivation!

HÅLLBAR MOTIVATION.
Självbestämmande
Kompetens
Tillhörighet

Vilka psykologiska faktorer påverkar oss och bidrar till en hållbar motivation? Det skulle kunna förklaras med självbestämmande motivationsteorin, en teori som också främjar psykologiskt välbefinnande. Teorin utgår från att vi har tre grundläggande psykologiska behov: självbestämmande, kompetens och tillhörighet. Självbestämmande – du gör själv aktiva val, kompetens – du upplever att du är bra på det du gör, utifrån dina unika förutsättningar och tillhörighet – du upplever gemenskap och tillhörighet. Att tillgodose dessa tre grundläggande behov, har en starkt bidragande orsak till att vi motiveras att utföra ett visst beteende som tex att träna/idrotta. Att välja miljöer som är stöttande, självbestämmande och har uppgiftsorienterat motivationsklimat visar sig ha många fördelar: vi upplever högre grad av tillfredställelse, högre grad av självkänsla och en ökad upplevelse av positiva känslor. Detta visar sig i sin tur vara kopplat till högre grad av inre motivation, fysiskt välmående och glädje.

Bild från Idre fjällmaraton.