Skapa rörelsemönster utifrån den samverkande enhet som kroppen faktiskt är. Det är vid förflyttningen från en position till en annan som kroppen utvecklas och utmanas.

Utmana och utveckla dig själv; se förändring och möjligheter.

 

Hanna Åberg

Grundare och ägare av UpsideDown/Hanna Åberg AB

 

Nyheter

Nyheter

“Hur ska vi få bollen att fortsätta rulla”?

Under hösten har jag läst Idrottspsykologi (15 hp) på Malmö Universitet. En del av höstens studier har inneburit ett uppsatsarbete. Jag har valt att skriva om möjliga orsaker till varför barn och ungdomar i åldern 11-16 år slutar spela fotboll. Då en del av er har önskat ta del av uppsatsen, bifogar jag den här. Dela gärna med är av era tankar och reflektioner när ni läst den.   Hur ska vi få bollen att fortsätta rulla - Idrottspsykologi    
LÄS MER
Blogg

Hållbara Motivation!

HÅLLBAR MOTIVATION. Självbestämmande Kompetens Tillhörighet
Vilka psykologiska faktorer påverkar oss och bidrar till en hållbar motivation? Det skulle kunna förklaras med självbestämmande motivationsteorin, en teori som också främjar psykologiskt välbefinnande. Teorin utgår från att vi har tre grundläggande psykologiska behov: självbestämmande, kompetens och tillhörighet. Självbestämmande - du gör själv aktiva val, kompetens - du upplever att du är bra på det du gör, utifrån dina unika förutsättningar och tillhörighet – du upplever gemenskap och tillhörighet. Att tillgodose dessa tre grundläggande behov, har en starkt bidragande orsak till att vi motiveras att utföra ett visst beteende som tex att träna/idrotta. Att välja miljöer som är stöttande, självbestämmande och har uppgiftsorienterat motivationsklimat visar sig ha många fördelar: vi upplever högre grad av tillfredställelse, högre grad av självkänsla och en ökad upplevelse av positiva känslor. Detta visar sig i sin tur vara kopplat till högre grad av inre motivation, fysiskt välmående och glädje. Bild från Idre fjällmaraton.
LÄS MER
Nyheter

Nu startar vårens kurser snart igen!

UpsideDown har haft stängt över jul- och nyårshelgen. From tisdag vecka 2, dvs den 7/1, startar vårens alla träningskurser igen. Vi ser verkligen framemot att träffa er. Varmt välkomna till UpsideDown.
LÄS MER